SMART EXPERT

Firma SMART EXPERT świadczy usługi dla osób fizycznych i prawnych, banków, organów administracji publicznej, innych organów i instytucji, urzędów skarbowych. Profesjonalizm, doświadczenie, fachowa (ekspercka) wiedza i zaangażowanie tworzą prawdziwy kapitał firmy.

Wysokie standardy działania oraz rzetelność i terminowość naszego rzeczoznawcy majątkowego to podstawa pracy. SMART EXPERT ma jasno określoną wizję rozwoju. Swoją działalność opiera na poszanowaniu obowiązującego prawa polskiego, a dzięki kadrze tworzy rozpoznawalną i cenioną markę w branży wycen nieruchomości oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem wymagającym wiedzy z różnych dziedzin. SMART EXPERT, z siedzibą w Warszawie, sporządza wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych i ekspertyz oraz inne opracowania i raporty, w tym w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Firma działa zgodnie z prawem polskim. Niezwykle starannie oraz bezstronnie podchodzi do pracy, cały czas doskonaląc kwalifikacje zawodowe. Usługi świadczy na jak najwyższym poziomie co jest równoznaczne z poziomem Państwa późniejszego zadowolenia.

 • SMART EXPERT jest ekspertem na rynku nieruchomości w zakresie szacowania ich wartości oraz urządzeń na stałe związanych z gruntem. Wycena nieruchomości stworzona przez SMART EXPERT jest najbardziej realną ekspertyzą odpowiadającą warunkom rynkowym.
 • Firma SMART EXPERT wyróżnia się na tle innych firm m.in.: profesjonalizmem, fachową (ekspercką) wiedzą oraz niskimi cenami za usługi (do każdej wyceny nieruchomości dla organu administracji publicznej, innych organów i instytucji, urzędu skarbowego, banku czy klienta indywidualnego, podchodzi jednostkowo). Kierując się rzetelnością w realizowaniu najróżniejszych zleceń, cieszy się zaufaniem oraz nieposzlakowaną opinią wśród klientów.

 

CECHY FIRMY:

 • innowacyjność - firma przywiązuje dużą wagę do technologii,
 • kadra zarządzająca firmą dostrzega potrzebę nowych rozwiązań,
 • firma ma jasno określone plany na przyszłość,
 • skłonność do działania,
 • trzymanie się blisko klienta,
 • przedsiębiorczość,
 • trzymanie się przez firmę swojej specjalności.                                                                                                                            

Nasze Referencje

Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności (Wyceny dla banków)

Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo – podatkowych

Pośrednictwo kredytowe

Wyceny dla organów administracji publicznej, innych organów i instytucji

Świadectwa charakterystyki energetycznej

EKSPERTYZY, ANALIZY I RAPORTY; BADANIA NAUKOWE w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz wyceny nieruchomości

Wyceny dla osób fizycznych i prawnych

Pośrednictwo w kupnie / sprzedaży / zamianie i wynajmie nieruchomości

SZKOLENIA EKSPERCKIE w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz wyceny nieruchomości

WYCENY "MIENIA ZABURZAŃSKIEGO"

OPINIE DLA SĄDÓW W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ WYCENY NIERUCHOMOŚCI

O nas

Właścicielem firmy SMART EXPERT jest Lidia Piotrowska - ekspert w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości/gospodarki nieruchomościami oraz INSPIRE, współpracujący przy projektach finansowanych ze środków UE.

 

SMART EXPERT REALIZUJE USŁUGI NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH UPRAWNIEŃ:

 • zawodowych, pozwalających na wykonywanie działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (świadectwo nadania uprawnień zawodowych wydane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej);
 • do szacowania wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych (zaświadczenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych);
 • do szacowania nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności (certyfikat Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych);
 • do wykonywania czynności rzeczonawcy majątkowego jako biegłego sądowego  (zaświadczenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych);

 • do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (zaświadczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju).

JESTEŚMY CZŁONKAMI: WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH, TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH oraz ZRZESZENIA PRAWNIKÓW POLSKICH

Biegły sądowy - Wycena nieruchomości dla banku Smart Expert
Biegły sądowy - Wycena nieruchomości dla banku Smart Expert
Biegły sądowy - Wycena nieruchomości dla banku Smart Expert

Ceny ustalane są indywidualnie z klientem.

Galeria 

SMART EXPERT

Warszawa